Đăng NhậpTHÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung Tâm Điện Tử & Tin Học - Bộ phận Đào tạo


Văn phòng đào tạo chứng chỉ - Khu II – Khoa CNTT&TT (Khu Hiệu Bộ cũ) – ĐHCT

ĐT: (84) 0292.3735 898

  Giám đốc Trung tâm

  • Thầy Trần Minh Tân
  • Email: tmtan@ctu.edu.vn
  • Điện thoại: 0982 88 90 90

@CIT 2014