Đăng Nhập

LỚP

NGÀY KHAI GIẢNG

PHÒNG

BUỔI HỌC

ÔN CB253

26/10/2021

P09

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB254

25/10/2021

P08

Tối 2.4.6.Ccn

CB223

05/10/2021

P07

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB252

28/09/2021

P03

Tối 3.5.7.Cn

NC28

28/09/2021

P10

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB251

27/09/2021

P07

Tối 2.4.6.Ccn

CB222

27/09/2021

P09

Tối 2.4.6.CcnTùy theo thực tế, lịch học sẽ được thay đổi (thường xuyên xem thông tin tại đây)

Học phí (bao gồm lệ phí thi)

Lớp

Lệ phí

Lệ phí cho sinh viên

Học và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu CB)

1.440.000đ

1.350.000đ

Ôn và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu Ôn CB)

1.140.000đ

1.080.000đ

Học và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao, (ký hiệu NC)

1.830.000đ

1.710.000đ

 

Học phí đối với sinh viên khóa 47 (áp dụng đến 31/12/2021): lớp ôn: 960.000đ; lớp học: 1.200.000đ; lớp nâng cao: 1.520.000đ


Xem thông tin thi chứng chỉ tại đây


Học viên có thể ghi danh tại Trung tâm (Khoa CNTT&TT) hoặc ghi danh online tại đây


@CIT 2014