Đăng Nhập


LỚP

NGÀY KHAI GIẢNG

PHÒNG

BUỔI HỌC

ÔN CB234

03/05/2021

P11

Tối 2.4.6.Ccn

CB201

03/05/2021

P05

Tối 2.4.6.Ccn

CB200

27/04/2021

P01

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB233

20/04/2021

P08

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB232

19/04/2021

P22

Tối 2.4.6.Ccn

CB199

19/04/2021

P16

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB230

13/04/2021

P10

Tối 3.5.7.Cn

CB197

13/04/2021

P06

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB231

12/04/2021

P04

Tối 2.4.6.Ccn

CB198

12/04/2021

P08

Tối 2.4.6.CcnHọc phí áp dụng cho các lớp khai giảng từ 08/06/2020 trở về sau (bao gồm lệ phí thi)

Lớp

Lệ phí

Lệ phí cho sinh viên

Học và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu CB)

1.440.000đ

1.350.000đ

Ôn và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu Ôn CB)

1.140.000đ

1.080.000đ

Học và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao, (ký hiệu NC)

1.830.000đ

1.710.000đ

 

Xem thông tin thi chứng chỉ tại đây
@CIT 2014