Đăng Nhập


LỚP

NGÀY KHAI GIẢNG

PHÒNG

BUỔI HỌC

CB108

17/09/2019

P07

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB136

27/08/2019

P09

Tối 3.5.7.Cn

CB107

26/08/2019

P09

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB137

26/08/2019

P10

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB133

20/08/2019

P06

Tối 3.5.7.Cn

CB106

20/08/2019

P11

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB135

19/08/2019

P03

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB134

19/08/2019

P05

Tối 2.4.6.Ccn

CB105

19/08/2019

P07

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB130

13/08/2019

P04

Tối 3.5.7.Cn

CB104

13/08/2019

P05

Tối 3.5.7.Cn

NC7

12/08/2019

P02

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB132

12/08/2019

P04

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB131

12/08/2019

P06

Tối 2.4.6.Ccn

CB 103

12/08/2019

P08

Tối 2.4.6.CcnLớp

Miễn giảm

Học phí

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu CB)

20%

900.000đ

Ôn thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu Ôn CB)

10%

600.000đ

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao, (ký hiệu NC)

20%

1.200.000đ


Học phí CHƯA bao gồm lệ phí thi chứng chỉ QG về Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao.

TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT QUỐC GIA

  • Ngày thi: Sáng Chủ Nhật, ngày 08/09/2019
  • Hạn đăng ký: 03/09/2019
  • Lệ phí dự thi: 600.000 đ (Giảm 20% cho HSSV – CB của Trường ĐHCT)
  • Địa chỉ đăng ký dự thi: Khoa CNTT&TT – ĐHCT - Khu II – Đường 3/2 – Tp Cần Thơ.
  • Mang theo 2 ảnh 3x4 và photo giấy CMND khi đến đăng ký

  


@CIT 2014