Đăng Nhập


LỚP

NGÀY KHAI GIẢNG

PHÒNG

BUỔI HỌC

NC13

24/12/2019

P02

Tối 3.5.7.Cn

CB 121

24/12/2019

P09

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB151

24/12/2019

P11

Tối 3.5.7.Cn

CB120

23/12/2019

P04

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB152

23/12/2019

P08

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB150

16/12/2019

P05

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB149

10/12/2019

P05

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB148

03/12/2019

P10

Tối 3.5.7.Cn
Lớp

Miễn giảm

Học phí

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu CB)

20%

900.000đ

Ôn thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu Ôn CB)

10%

600.000đ

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao, (ký hiệu NC)

20%

1.200.000đ


Học phí CHƯA bao gồm lệ phí thi chứng chỉ QG về Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao.

TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

  • Ngày thi: Sáng Chủ Nhật, ngày 29/12/2019
  • Hạn đăng ký: 19/12/2019 (hoặc đủ số lượng 420 thí sinh đăng ký)
  • Lệ phí dự thi: 600.000 đ (Giảm 20% cho HSSV – CB của Trường ĐHCT)
  • Địa chỉ đăng ký dự thi: Khoa CNTT&TT – ĐHCT - Khu II – Đường 3/2 – Tp Cần Thơ.
  • Mang theo 01 ảnh 4x6 và 02 ành 3x4 
  • Photo giấy CMND khi đến đăng ký

  


@CIT 2014