Đăng Nhập


LỚP

NGÀY KHAI GIẢNG

PHÒNG

BUỔI HỌC

CB42

23/10/2017

P07

Tối 2.4.6.Ccn

Ôn CB50

16/10/2017

P09

Tối 2.4.6.Ccn

NC10

16/10/2017

P10

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB43

17/10/2017

P05

Tối 3.5.7.Cn

CB37

24/10/2017

P07

Tối 3.5.7.Cn

NC1


P06

Tối 3.5.7.Cn

 

Học phí

Lớp

Miễn giảm

Học phí

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu CB)

20%

900.000 đ

Ôn chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu Ôn CB)

10%

600.000 đ

Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao, (ký hiệu NC)

20%

1.200.000 đ

 

Ghi danh:

Văn phòng đào tạo chứng chỉ - Khu II – Khoa CNTT&TT (Khu Hiệu Bộ cũ) – Trường Đại học Cần Thơ

ĐT: (84) 0710.3735898

Ghi chú:  

Học phí chưa bao gồm lệ phí thi chứng chỉ QG theo Chuẩn CNTT.

     -  Học phí bao gồm lệ phí thi và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học Ứng dụng CNTT. Giấy chứng nhận có giá trị miễn môn Tin học căn bản và TT. Tin học căn bản theo quy định của Trường ĐHCT.

       - Có chế độ miễn giảm dành cho học sinh, sinh viên (Khi ghi danh nhớ mang theo thẻ học sinh, sinh viên)
       - Có chế độ miễn giảm dành cho CBVC trường ĐHCT

 

 @CIT 2014