Hạ tầng dữ liệu không gian: Nền tảng, công nghệ và ứng dụng

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy - Trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt. Trong giai đoạn đầu, các thông tin địa lý chủ yếu được sử dụng trong các GIS phục vụ công tác quản lý hành chính, hoạch định chính sách tài nguyên thiên nhiên của các cơ quan Chính phủ. Những tác động to lớn của biến đổi khí hậu đã làm thay đổi quan điểm về việc sử dụng thông tin không gian địa lý, không chỉ thu thập thông tin bản đồ liên quan đến các đối tượng quản lý, mà còn phải chia sẻ một cách rộng rãi tất cả các loại dữ liệu không gian địa lý, ở các cấp độ khác nhau, từ cơ quan chính phủ đến cộng đồng, hướng tới phục vụ công tác phòng, tránh và khắc phục các thảm hoạ thiên nhiên như động đất, sóng thần, trượt lở đất, núi lửa, bão lụt… Các dữ liệu thông tin địa lý được cập nhật thường xuyên, dựa trên các hệ thống vệ tinh, thiết bị bay viễn thám và quan trắc, theo quy định và đúng quy trình; được tích hợp với các dữ liệu chuyên ngành do các cơ quan có liên quan khác nhau cung cấp; được xử lý trên nền tảng điện toán đám mây nhằm cung cấp thực trạng và diễn biến các các thảm hoạ thiên nhiên trên nền GIS và các công cụ hiển thị trực quan . Điều này đòi hỏi thiết lập Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia. Công nghệ Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý đã được nhiều tổ chức và tập đoàn công nghệ hàng đầu quan tâm và phát triển. Ở Việt Nam, Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đã được triển khai và nhận được những kết quả bước đầu.

Tiểu sử tóm tắt.

 

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy hiện là phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Giáo sư cũng là Ủy viên Thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư ngành CNTT nhiệm kỳ 2014-2019. Giáo sư Nguyễn Thanh Thủy nhận học vị Tiến sĩ Tin học năm 1987. Chức danh Giáo sư Tin học, CNTT năm 2010.

Lĩnh vực chuyên môn quan tâm: Cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin, Công nghệ Tri thức và dữ liệu, Tính toán Hiệu năng cao, Tính toán lưới, Tính toán đám mây; Tin học viễn thám và công nghệ tích hợp giám sát hiện trường.

 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.