Program Committee

Chair

Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Thái Nghe     ICT College of CTU

Co-Chairs

Dr. Phạm Nguyên Khang                     ICT College of CTU

Dr. Phạm Thế Phi                                ICT College of CTU

Members (to be updated)

 

Dr. Nguyễn Thị Thu An                                                       Trường ĐH Cần Thơ

Dr. Trần Công Án                                                                Trường ĐH Cần Thơ

Assoc. Prof. Dr. Lê Tuấn Anh                                             Trường ĐH Thủ Dầu Một

Dr. Trương Quốc Bảo                                                         Trường ĐH Cần Thơ

Assoc. Prof. Dr.Võ Đình Bảy                                              Trường ĐH Công Nghệ TP.HCM

Dr. Phan Anh Cang                                                             Trường CĐ KT-TC Vĩnh Long

Dr. Phan Thượng Cang                                                       Trường ĐH Cần Thơ

Dr. Lương Vinh Quốc Danh                                                 Trường ĐH Cần Thơ

Dr. Phạm Thị Ngọc Diễm                                                     Trường ĐH Cần Thơ

Dr. Nguyễn Đức Dũng                                                         Viện CNTT, Viện Hàn lâm Khoa học VN

Dr. Lưu Tiến Đạo                                                                Trường ĐH Cần Thơ

Assoc. Prof. Dr.Trần Cao Đệ                                              Trường ĐH Cần Thơ

Dr. Trần Thanh Điền                                                           Trường ĐH Cần Thơ

Dr. Trương Quốc Định                                                        Trường ĐH Cần Thơ

Assoc. Prof. Dr.Huỳnh Xuân Hiệp                                      Trường ĐH Cần Thơ

Dr. Dương Văn Hiếu                                                            Trường ĐH Tiền Giang

Dr. Nguyễn Hữu Hoà                                                           Trường ĐH Cần Thơ

Dr. Nguyễn Văn Hoà                                                           Trường ĐH An Giang

Dr. Ngô Bá Hùng                                                                 Trường ĐH Cần Thơ

Dr. Lâm Nhựt Khang                                                            Trường ĐH Cần Thơ

Dr. Lê Văn Lâm                                                                   Trường ĐH Cần Thơ

Assoc. Prof. Dr.Trần Văn Lăng                                           Viện Cơ học và tin học ứng dụng

Assoc. Prof. Dr.Võ Quang Minh                                         Trường ĐH Cần Thơ

Assoc. Prof. Dr.Đỗ Thanh Nghị                                          Trường ĐH Cần Thơ

Dr. Đoàn Thanh Nghị                                                          Trường ĐH An Giang

Assoc. Prof. Dr.Lý Quốc Ngọc                                           Trường ĐH KHTN, ĐHQG TPHCM

Assoc. Prof. Dr.Nguyễn Chí Ngôn                                      Trường ĐH Cần Thơ

Dr. Nguyễn Hồng Quang                                                     IFI Hà Nội

Dr. Trần Minh Quang                                                          Trường ĐH BK, ĐHQG TPHCM

Dr. Trương Minh Nhật Quang                                             Trường ĐH KT-CN Cần Thơ

Dr. Trương Minh Thái                                                         Trường ĐH Cần Thơ

Dr. Lê Quyết Thắng                                                            Trường ĐH Cần Thơ

Assoc. Prof. Dr.Quản Thành Thơ                                       Trường ĐH KHTN, ĐHQG TPHCM

Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Đình Thúc                                   Trường ĐH KHTN,ĐHQG TPHCM

Prof. Dr. Nguyễn Thanh Thuỷ                                             Trường ĐH Công Nghệ, ĐHQG HN

Dr. Trần Nguyễn Minh Thư                                                 Trường ĐH Cần Thơ

Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Hiếu Trung                                  Trường ĐH Cần Thơ

Dr. Lê Thanh Vân                                                                Trường ĐH BK, ĐHQG TPHCM

Dr. Trương Xuân Việt                                                          Trường ĐH Cần Thơ

Dr. Hồ Tường Vinh                                                              IFI Hà Nội

Dr. Nguyễn Nhị Gia Vinh                                                     Trường ĐH Cần Thơ

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.