HỘI THẢO TOÀN QUỐC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2017

Mục tiêu

Bên cạnh việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học về lĩnh vực CNTT&TT ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung, hội thảo còn là:

-      Diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài nước gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm, những kết quả nghiên cứu mới nhất của mình về công nghệ thông tin và truyền thông.

-      Môi trường để những người làm công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học có điều kiện để trao đổi, tìm kiếm sự tài trợ hợp tác.

-      Dịp để đánh giá về tình hình và kết quả tổ chức triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tri thức trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường, biến đổi khí hậu.

-      Cơ hội định hình các hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tri thức trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Xem tiếp

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.