IVS tuyển dụng chuyên viên kiểm thử phần mềm và Fresher CNTT

Hiện nay công ty IVS có nhu cầu tuyển dụng 20 sinh viên cho chương trình đào tạo CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM TÀI NĂNG và 10 FRESHER CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIÊN TÀI NĂNG

 

TBTD_Fresher CNTT TBTD_Fresher Kiem thu phan mem

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker