Hội thảo giao lưu sinh viên "Cơ hội và thách thức"

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY:

Harvey Nash là tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực gia công xuất khẩu phần mềm, tuyển dụng và gia công quy trình kinh doanh. Trụ sở chính tại Vương Quốc Anh cùng với 43 văn phòng và 7000 nhân viên trên toàn thế giới, sứ mệnh của chúng tôi là mang lại lợi ích cho khách hàng từ đội ngũ nhân viên tài năng. Harvey Nash Việt Nam là trung tâm của Harvey Nash trên toàn thế giới. Với hơn 1.600 kỹ sư phần mềm tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, chúng tôi theo đuổi sự hoàn hảo và chất lượng trong việc cung cấp các dịch vụ đặc trưng bao gồm: 

- Dịch vụ Phát triển Phần mềm (Software Development)

- Dịch vụ Gia Công Quy Trình Kinh Doanh (Business Process Service) 

- Phát triển và Vận hành Cơ sở hạ tầng CNTT (IT Infrastructure & Maintenance)

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ truyền thông (Communication Tech R&D)

Tham khảo thêm tại website: www.harveynash.com.vn  

TMA thông báo tuyển dụng

R&D department of TMA Solutions is seeking the following positions

1. Machine Learning – Data Analysis Engineer

Description

Joining us as Machine learning / Data Analysis Engineer, you will be involved in all important phases of Big Data application development such as playing with training data (e.g. cleaning, annotating, ordering, etc.), building learning models by using machine learning techniques and analyzing the predictive results. The projects which you will be working on are very various such as social network data, traffic information, bio-informatics domains, etc

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker