Chi nhánh Viettel Hậu Giang tuyển dụng

Mô tả công việc:

- Chạy máy phát điện ứng cứu thông tin về nguồn; Hàn cáp ứng cứu thông tin;

- Thực hiện sữa lỗi phần cứng, lỗi tuyến vi ba;

- Thực hiện nâng cấp, hạ cấp trạm BTS, NodeB;

- Tiếp nhận và xử lý phản ánh khách hàng về CLM 2G,3G;

- Thực hiện các công tác khai thác thiết bị theo CR;

- Tuần tra, vệ sinh, bảo quản, bảo dưỡng hạ tầng mạng lưới;

- Nắm các chỉ tiêu, tiêu chuẩn, đo kiểm phát hiện vùng lõm về chất lượng mạng trên địa bàn quản lý, thường xuyên khảo sát, kiểm tra chất lượng mạng;

- Chịu trách nhiệm phát hiện và báo cáo các sự kiện, lễ hội thường niên và đột xuất trên địa bàn quận/huyện lên thiết kế tối ưu cấp Chi nhánh Viettel tỉnh/TP;

- Thực hiện quản lý tài sản tại các vị trí trạm, tuyến cáp theo quy trình quy định của Tập đoàn Viễn thông Quân đội;

- Quản lý công cụ, dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác kỹ thuật trên địa bàn được giao;

- Thực hiện lắp đặt thiết bị, hệ thống nguồn và phụ trợ tại các trạm;

- Bảo dưỡng, đo kiểm hệ thống accquy;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người có thẩm quyền

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker