Cơ hội việc làm tại DEK

DEK tổ chức phỏng vấn trực tiếp tại Khoa CNTT&TT - Trường Đại học Cần Thơ vào ngày 08/12/2016.

-  Thời gian: 8:00 AM, thứ 5 ngày 8/12/2016

-  Địa điểm: Hội trường 1 & Hội trường 3, Đại học Cần Thơ

Cơ hội cho sinh viên tại FSOFT vào tháng 12-2016

FSOFT tuyển nhiều vị trí CNTT tại Cần Thơ và Hồ Chí Minh, như sau:

1. FPT Software Cần Thơ:

  • 20 Thực tập (Part-time/Full-time)
  •  20 Fresher Developers (Không cần Kinh nghiệm)
  • Ngôn ngữ: Java, .Net, PHP, C++/MFC

2. FPT Software Hồ Chí Minh:

  • 100 Fresher Developers (Không cần Kinh nghiệm)
  • Đăng ký tuyển dụng vào ngày 08/12/2016 tại link: https://goo.gl/owa1VT

 

 

Tuyển dụng lao động lập trình viên

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm thuộc Trường (tiền lương và các chế độ khác do Trung tâm Công nghệ Phần mềm chi trả). Các vị trí cần tuyển cụ thể như sau:

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker