Chương trình đào tạo Vườn Ươm Tài Năng tại CSC

CSC tiếp tục triển khai chương trình đào tạo Vườn Ươm Tài Năng (Fresher Training Program) cho công nghệ Testing vào ngày 20 tháng 03 năm 2017. Chương trình đào tạo sẽ kéo dài trong 06 tuần làm việc liên tục và các bạn sinh viên sẽ được đào tạo tại công ty CSC Việt nam trong giờ hành chánh. Sau khi đào tạo, các bạn sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại CSC Việt Nam.

FPT Mê Kông tuyển dụng

FPT Mê Kông tuyển dụng nhân sự như sau:

Vị trí: Nhân viên hỗ trợ IT

Số lượng: 01 (nam)

 Mô tả công việc

 Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ từ người dùng.

 + Xác định các lỗi và kiểm tra lại nguyên nhân phát sinh sự cố, lỗi (serve, đường truyền, hardware, software..)

 + Giải quyết sự cố bằng chuyên môn hoặc liên hệ với các bên liên quan.

 Theo dõi và đánh giá tổng hợp các yêu cầu hỗ trợ

UNIQ tuyển dụng nhận sự

UNIQ tuyển nhân viên thiết kế mạng viễn thông như sau:

Mô tả công việc:

  • Thiết kế bản vẽ hạ tầng viễn thông (cable, pole, conduit…), bản vẽ Cable bằng phần mềm Visio, NetX, AutoCad…
  • Thực hiện các công việc hoàn tất thiết kế: biểu mẫu, tính nguyên vật liệu và thủ tục xin phép xây dựng.
  • Làm việc theo những qui trình, qui định của công ty.
  • Đảm bảo yêu cầu: Số lượng - Chất lượng - Thời gian hoàn thành công việc

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker