QUI TRÌNH XÁC NHẬN ĐƠN
tại Khoa CNTT và Truyền thông
 
1.     Sinh viên truy cập vào mục Xác nhận đơn - In bảng điểm trong website của khoa CNTT và Truyền thông để đăng ký đơn hoặc đăng ký in bảng điểm.
2.     Sinh viên nhận lại đơn trong hộp thư TRẢ ĐƠN tại Văn phòng Khoa.
  •    Đối với đơn giao dịch ngoài trường thì sinh viên phải đến phòng Kế hoạch - Tổng hợp (Nhà điều hành, Khu II- Trường ĐHCT) để được  đóng dấu tròn mới có giá trị pháp lý.
  •    Đối với đơn gởi đến các đơn vị trong trường thì không cần đóng dấu tròn.

3. Sinh viên nhận bảng điểm tại Văn phòng Khoa CNTT&TT, sau đó đến phòng Kế hoạch - Tổng hợp (Nhà điều hành, Khu II- Trường ĐHCT) để được  đóng dấu tròn

 
Tên biểu mẫu
Diễn giải
Chú ý:
  •      Các loại đơn gởi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngoài Trường: Sau khi BCN ký xong, sinh viên mang đơn đến phòng Kế hoạch Tổng hợp để được đóng dấu tròn thì mới có giá trị pháp lý.
  •      Các loại đơn gởi cho các đơn vị trong Trường thì không đóng dấu tròn.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker