Bộ môn hệ thống thông tin

Bộ môn Tin học (tiền thân của Bộ môn Hệ thống thông tin & Toán ứng dụng) được thành lập năm 1990 cùng với Trung tâm Điện tử -Tin học. Bộ môn Hệ thống thông tin & Toán ứng dụng, tiền thân của BM Hệ thống thông tin (BM HTTT), được thành lập vào năm 1997. Sau này, do nhu cầu phát triển, BM HTTT được chia tách thành hai bộ môn: Bộ môn HTTT và Bộ môn Công nghệ phần mềm, rồi một lần nữa, năm 2010 lại được tách thành BM HTTT và BM Khoa học máy tính.

Với lực lượng cán bộ trình độ cao, đều tốt nghiệp ở các nước có nền giáo dục tiên tiến (châu Âu và châu Úc) hoặc theo học các chương trình quốc tế, BM đã và đang đảm nhiệm đào tạo 1 chuyên ngành bậc đại học, 1 chuyên ngành bậc cao học và 1 chuyên ngành bậc tiến sĩ. Để hỗ trợ cho sự phát triển Công nghệ Thông tin ở Đồng bằng sông Cửu long, BM cũng đóng góp khá nhiều giờ giảng cho Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần thơ, các trường Cao đẳng cộng đồng cũng như các trường Đại học khác đóng trên địa bàn các tỉnh trong khu vực.

Về nghiên cứu khoa học, cán bộ của bộ môn đã có kinh nghiệm chủ trì, tham gia, tư vấn, thực hiện chính, hoặc phản biện, cho nhiều đề tài các cấp từ cấp cơ sở, cấp thành phố đến cấp Nhà nước. Công tác công bố bài báo khoa học cũng được bộ môn quan tâm và thúc đẩy, số lượng bài báo khoa học được công bố không ngừng tăng lên qua từng năm, trong đó có nhiều bài thuộc danh mục ISI/Scopus.

Cùng với chủ trương chung của Khoa là rất chú trọng đào tạo đội ngũ kế thừa, BM hiện có 2 giảng viên đang theo học bậc tiến sĩ tại Anh và Pháp. BM thường xuyên cử cán bộ tham gia các hội thảo, khóa đào tạo về chuyên môn trong và ngoài nước, các lớp chính trị, nghiệp vụ sư phạm. Việc học bồi dưỡng ngoại ngữ tập trung hoặc thường xuyên tự học luôn được khuyến khích và tạo điều kiện.

Tổ chức

     +   Trưởng bộ môn :         TS. Trương Quốc Định

     +   Phó trưởng bộ môn :   ThS. GVC. Phan Tấn Tài

     +   Phó trưởng bộ môn:    PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe

     
Nhân sự bộ môn

 TT

Họ tên

@

1

 ThS. GVC. Phan Tấn Tài

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

 PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

 TS. Phạm Thị Ngọc Diễm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

 TS. Trương Quốc Định

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

 TS. Nguyễn Thị Thu An

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

 NCS. Trần Nguyễn Minh Thái

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

 TS. Nguyễn Thanh Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

 Ths. Bùi Đăng Hà Phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

 Ths. Nguyễn Minh Khiêm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

 Ths. Phạm Ngọc Quyền

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11.

  TS. Phạm Thị Xuân Lộc

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12.

  Ths. Lê Đức Thắng

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nhiệm vụ

Giảng dạy

o    Đào tạo kỹ sư chuyên ngành HTTT

o    Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành HTTT

o    Đào tạo tiến sĩ chuyên ngành HTTT

Theo phương châm

o    Từng bước xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) được quốc tế công nhận.

o    Không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, thay đổi phương pháp giảng dạy lấy người học làm trọng tâm.

o    Đào tạo gắn với thực tế và định hướng phát triển của xã hội.

Đặt trọng tâm trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp sau đây:

o    Hiểu biết sâu rộng về các giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, an toàn mạng máy tính.

o    Kỹ năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại cho quá trình xây dựng, phát triển hệ thống thông tin.

o    Kiến thức liên ngành về hệ thống thông tin trong doanh nghiệp; Có hiểu biết nhất định về các giải pháp khai phá dữ liệu liên quan đến các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh.

o    Kỹ năng sử dụng, quản trị các hệ quản trị CSDL quan hệ, CSDL địa lý thông dụng, các công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế.

o    Kỹ năng thu thập, đặc tả và kiểm thử yêu cầu người dùng.

o    Khả năng tư duy, phân tích thiết kế mô hình để giải quyết vấn đề.

o    Kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng; kỹ năng viết báo cáo, thiết lập và bảo vệ dự án.

o    Kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức, phân công điều phối công việc giữa các thành viên.

o    Khả năng tham gia các tổ nhóm tư vấn triển khai, áp dụng hệ thống thông tin tại đơn vị.

o    Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên ngành

Nghiên cứu

o    Nghiên cứu phục vụ giảng dạy

-          Cập nhật liên tục kiến thức mới về phân tích, thiết kế, xây dựng HTTT.

-          Xây dựng các hệ thống mẫu phục vụ giảng dạy bậc đại học.

-          Tìm hiểu công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác giảng dạy.

o    Thực hiện đề tài khoa học công nghệ

-          Đề xuất, tham gia đấu thầu tuyển chọn thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp phục vụ mục tiêu tin học hóa quản lý, cải cách thủ tục hành chính.

o    Nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực:

-    Tìm kiếm thông tin (Information Retrieval)

-    Biểu diễn thông tin (Information visualization)

-    Tóm tắt văn bản tự động (Automated text sumarization)

-    Phân nhóm văn bản (Document classification)

-    Khám phá tri thức và khai mỏ dữ liệu (Knowledge Discovery and Data Mining)

-    Hệ hỗ trợ quyết định (Decision support system)

-    Các hệ thống gợi ý (Recommender systems)

-    Ứng dụng khai phá tri thức trong giáo dục

-    E-learning

Thông tin liên hệ

TS. Trương Quốc Định

ĐT : 02923. 734718

DĐ: 0919 978 894

@:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Phan Tấn Tài

ĐT:  02923. 734718

DĐ: 0919 063 379

@:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe

ĐT: ĐT:  02923. 734718

DĐ:091 8028402

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker