Bộ môn Khoa Học Máy Tính (KHMT), thuộc Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trường Đại Học Cần Thơ được thành lập ngày 31 tháng 12 năm 2009 theo quyết định số 2082/QĐ-ĐHCT. Kể từ khi dự định thành lập Bộ môn Khoa Học Máy Tính, Ban Chủ Nhiệm Khoa CNTT&TT, Quý Thầy Cô của Khoa đã tích cực đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động nghiên cứu khoa học làm tiền đề cho việc thành lập Bộ môn Khoa Học Máy Tính. Hiện nay, nhân sự của bộ môn được cơ cấu như sau:

 

Họ tên

Email

 1. PGS.TS. GVCC. Phạm Nguyên Khang - Phó trưởng khoa

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2. TS. GVC. Trần Nguyễn Minh Thư - Trưởng Bộ môn

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3. TS.  GVC. Lê Quyết Thắng

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 4. Ths. GVC. Phạm Xuân Hiền

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 5. Ths. Phạm Nguyên Hoàng

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 6. Ths. Lê Thị Phương Dung

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 7. NCS. Nguyễn Bá Diệp

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 8. Ths. Võ Trí Thức

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9. TS. Trần Việt Châu - Phó trưởng Bộ môn

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 10. Ths. Trần Nguyễn Dương Chi

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 11. TS. Lưu Tiến Đạo 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Nhiệm vụ của bộ môn là đào tạo kỹ sư chuyên ngành Khoa học máy tính, tham gia giảng dạy bậc cao học một số học phần liên quan cho chuyên ngành Hệ thống thông tin, nghiên cứu khoa học, xây dựng và triển khai các giải pháp chuyên sâu trong 3 lĩnh vực: “Khám phá tri thức và khai mỏ dữ liệu”, “Tìm kiếm ảnh, dữ liệu đa phương tiện”, “Mô hình hoá, mô phỏng”.

Tầm nhìn đến năm 2020, bộ môn Khoa học máy tính – Khoa CNTT&TT là đơn vị đạt chuẩn chất lượng đào tạo theo chuẩn mực của các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Phấn đấu trong năm 2013, bộ môn có thể triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính. 

Về đào tạo, bộ môn đáp ứng cho nhiều trình độ đào tạo khác nhau (cao đẳng, đại học và sau đại học) cho chuyên ngành khoa học máy tính. Sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ thuật chuyên ngành ứng dụng để xây dựng các hệ chuyên gia trong hỗ trợ quyết định, chẩn đoán, dự báo, thích nghi; xây dựng các hệ phát hiện tri thức; xây dựng các hệ thống mô phỏng… Các học phần chính do bộ môn phụ trách bao gồm: toán rời rạc, quy hoạch tuyến tính, phương pháp tính, mô phỏng, lý thuyết xếp hang, lý thuyết thông tin, kỹ thuật đồ họa, xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo, máy học, khai khoáng dữ liệu, cơ sở tri thức, các hệ thống thông minh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, trình biên dịch, phương pháp nghiên cứu khoa học và trình bày báo cáo khoa học, trí tuệ nhân tạo nâng cao, quy hoạch động ngẫu nhiên. 

Về nghiên cứu khoa học, hoạt động nghiên cứu của Bộ môn đạt được kết quả đáng trân trọng. theo 3 nhóm chuyên ngành “Khám phá tri thức và khai mỏ dữ liệu”, “Tìm kiếm ảnh, dữ liệu đa phương tiện” và “Mô hình hóa, mô phỏng”.

*        Nhóm nghiên cứu khám phá tri thức và khai mỏ dữ liệu chủ yếu tập trung vào nghiên cứu các giải thuật khai mỏ dữ liệu:

-         Cây quyết định 

-         Máy học véctơ hỗ trợ

-         Phương pháp tập hợp mô hình: Bagging, Boosting & Random Forests

-         Gom cụm dữ liệu với tiếp cận pretopology

-         Phương pháp hiển thị dữ liệu nhiều chiều

-         Phương pháp giảm chiều

-         Xử lý dữ liệu lớn: giải thuật học tăng trưởng, song song, phân tán

-         Xử lý dữ liệu không cân bằng

-         Xử lý dữ liệu ảnh, văn bản

*        Nhóm nghiên cứu tìm kiếm thông tin ảnh và dữ liệu đa phương tiện nghiên cứu nhóm giải thuật:

-         Tìm kiếm dữ liệu ảnh

-         Biểu diễn ảnh với mô hình Bag-of-words / Scale-invariant feature transform

-         Giảm chiều với Phân tích thừa số tương ứng

-         Tìm kiếm ảnh: excentric labeling, zoom/pan, tương tác, phân cấp

-         Cross-media (textual and visual data) alignment

-         Dữ liệu đa ngôn ngữ

-         Gom nhóm với giải thuật: Expectation Maximization, simulated annealing

-         Giải thuật học tăng trưởng, song song

·        Nghiên cứu của nhóm mô hình hóa, mô phỏng tập trung vào:

-         Nghiên cứu mô hình đa tác tử

-         Môi trường GAMA ( GIS & Agent-based Modelling Architecture)

-         Dự báo dịch bệnh cho lúa, tôm, cá

Trước hết phải kể đến các công trình đã xuất bản ở các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế, đề tài cấp nhà nước. Kết quả thống kê các công trình như hình bên dưới, nội dung chi tiết có thể tham khảo tại địa chỉ

 

 Công trình nghiên cứu khoa học

Thầy Cô cũng tích cực tham gia tổ chức hội thảo chuyên ngành, tham gia hội đồng xét duyệt bài báo chuyên ngành: Vis-EGC 2005-2010, DMIN2008-2010, ASMDA 2005-2010, AKDM 2009, RNTI 2005-2010, Pattern Recognition 2008, Journal of Experimental Algorithmics 2009, ICTFIT 2008-2010, ICTACS 2010, CIE39 2009, ACIIDS 2010, QIMIE2009-2011

Hợp tác, của bộ môn trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các viện nghiên cứu, các trường đại học lớn của Pháp, Đức, Bỉ, Canada như IRISA/INRIA-Rennes, INRIA-Paris11, Polytech’Nantes, L3I-Larochelle, Telecom-Bretagne, ERIC-Lyon2, IRD-Paris 6, UCL Bỉ, IFAG Đức, UQAM Canada, IFI Hà Nội.

Chúng tôi rất mong nhận được hợp tác từ các cơ quan, tổ chức với phương châm “hợp tác cùng phát triển”.

          Mọi chi tiết xin liên hệ:

TS. Trần Việt Châu

Email: tvchau_AT_cit.ctu.edu.vn

TS. Trần Nguyễn Minh Thư

Email: tnmthu_AT_cit.ctu.edu.vn

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker