Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông (MMT&TT), thuộc Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT-TT), trường Đại Học Cần Thơ (ĐHCT), được thành lập từ năm 1998. Trải qua quá trình phát triển trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hiện nay, nhân sự bộ môn như sau:

Họ tên

Email

 1. PGS. TS. Đỗ Thanh NghịTrưởng bộ môn

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2. Ths. GVC, Nguyễn Công HuyPhó bộ môn

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3. Ts. Ngô Bá Hùng, Phó Trưởng khoa

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 4. Ths. Phạm Hữu Tài

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 5. Ts. Phan Thượng Cang 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 6. Ks. Nguyễn Trọng Nghĩa

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 7. NCS. Lâm Chí Nguyện

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 8. Ths. Nguyễn Cao Hồng Ngọc

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9. NCS. Hà Duy An

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 10. Ths. Nguyễn Hữu Vân Long

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 11. Ths. Triệu Thanh Ngoan

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 12. NCS. Trần Thị Tố Quyên

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 13. Ths. Lưu Trùng Dương

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 14. NCS. Trần Thanh Điện

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 15. TS. Trần Thanh Điền

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 16. Ths. Đoàn Hòa Minh

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Nhiệm vụ của bộ môn là đào tạo kỹ sư chuyên ngành Mạng máy tính và Truyền thông, tham gia giảng dạy bậc thạc sỹ các học phần liên quan cho chuyên ngành Khoa học máy tính, nghiên cứu khoa học, xây dựng và triển khai các giải pháp chuyên sâu trong 3 lĩnh vực: hệ thống máy tính, mạng máy tính và tính toán hiệu năng cao.

Tầm nhìn đến năm 2020, bộ môn MMT&TT – Khoa CNTT &TT là đơn vị mạnh và uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong 3 lĩnh vực chuyên sâu: hệ thống máy tính, mạng máy tính và tính toán hiệu năng cao. Đạt chuẩn chất lượng đào tạo theo chuẩn mực của các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Phấn đấu trong năm 2013, bộ môn sẽ thực hiện chương trình đào tạo thạc sỹ Công nghệ thông tin.

Giảng dạycủa bộ môn đáp ứng cho nhiều trình độ đào tạo khác nhau: cao đẳng, đại học, sau đại học cho chuyên ngành mạng máy tính và truyền thông. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng tiếp cận mục tiêu, định hướng theo chuyên ngành hẹp bao gồm: hệ thống máy tính, mạng máy tính và tính toán hiệu năng cao. Sinh viên được trang bị khối kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành về: phát triển phần mềm trên thiết bị di động; ứng dụng phát triển phần mềm tự do nguồn mở; cài đặt, quản trị, khắc phục sự cố hệ thống mạng máy tính; khai thác hiệu quả các dịch vụ mạng; phát triển hệ nhóm máy tính; xây dựng giải thuật trên lưới và đám mây.

Nghiên cứu khoa học của bộ môn tập trung vào các chủ đề: Linux và phần mềm nguồn mở, phát triển ứng dụng trên thiết bị di động, điều khiển robot, phát triển ứng dụng nền web và dịch vụ mạng, an toàn thông tin trên mạng và tính toán hiệu năng cao. Kết quả thống kê các công trình nghiên cứu đã được đăng tải trong kỷ yếu, tạp chí, hội nghị chuyên ngành của giảng viên trong bộ môn có thể thấy được sự đầu tư thích đáng của bộ môn cho nghiên cứu khoa học.

Công trình nghiên cứu khoa học

Những kết quả đạt được trong thực tiễn của nghiên cứu khoa học thời gian qua bao gồm việc xây dựng và phát triển hệ thống mạng của Khoa CNTT&TT; các phần mềm quản lý tài sản thiết bị, nhân sự, thời khóa biểu, hợp tác quốc tế, công văn, đăng ký môn học. Bộ môn thực hiện và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp bộ, cấp nhà nước bao gồm:

-  JEAI-DREAM, Mô hình hỗ trợ quyết định cho quản lý môi trường

- Bảng tương tác vào hệ thống Projector-Computer

- Cổng thông tin khoa học công nghệ phục vụ nhu cầu ứng dụng khoa học công nghệ trong vùng ĐBSCL

- Nghiên cứu xây dựng các hệ thống thông tin hỗ trợ việc phòng chống dịch bệnh cây trồng và thuỷ sản cho vùng kinh tế trọng điểm

Hợp tác của bộ môn trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa họcvới các viện, trường:

- Viện tin học pháp ngữ (IFI)

- Đại học Rennes, Lyon, Nantes, Clermont-Ferrand

- Trường viễn thông Telecom-Bratagne, INT (Paris)

- Viện nghiên cứu và phát triển IRD

Chúng tôi rất mong nhận được hợp tác từ các cơ quan, tổ chức với phương châm "hợp tác cùng phát triển".

Mọi chi tiết xin liên hệ:

PGS. TS. Đỗ Thanh Nghị

Ths. GV. Nguyễn Công Huy

Email: dtnghi_AT_cit.ctu.edu.vn

Email: nchuy_AT_cit.ctu.edu.vn

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker