Bộ môn tin học ứng dụng

Bộ môn tin học ứng dụng: Thuộc Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trường Đại Học Cần Thơ được thành lập năm 1996 (Tên gọi ban đầu là Bộ môn Tin học, năm 2010 đổi tên là Bộ môn Tin học Ứng dụng).

Hiện nay, Bộ môn gồm có 18 cán bộ trong đó có 3 giảng viên có trình độ Tiến sĩ, 10 giảng viên có trình độ Thạc sĩ, 4 giảng viên là Kỹ sư và 1 Kỹ thuật viên. Nhân sự của Bộ môn như sau :

 1. TS. Nguyễn Hữu Hòa                   Phó Trưởng khoa
 2. TS. Nguyễn Nhị Gia Vinh             Q.Trưởng bộ môn
 3. ThS. GVC. Nguyễn Đức Khoa       P.Trưởng bộ môn     
 4. ThS. Hồ Văn Tú                            P.Trưởng bộ môn
 5. ThS. Đỗ Thanh Liên Ngân               
 6. ThS. Đặng Mỹ Hạnh                        
 7. ThS. GVC. Vũ Duy Linh                           
 8. ThS. Võ Hải Đăng                           
 9. Ks. Phạm Trương Hồng Ngân
 10. ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh
 11. ThS. GVC. Nguyễn Minh Trung
 12. Ks. Lê Văn Quan
 13. ThS. Lê Thị Diễm
 14. ThS. Lê Minh Lý
 15. ThS. Huỳnh Phụng Toàn
 16. ThS. Hoàng Minh Trí
 17. TS. Bùi Quốc Chính
 18. KTV. Nguyễn Phúc Lộc

Nhiệm vụ: Bộ môn chịu trách nhiệm đào tạo Kỹ sư Công nghệ Thông tin chuyên ngành Tin học Ứng dụng với tổng số khoảng 80 sinh viên hàng năm. Ngoài ra, Bộ môn còn đảm nhận giảng dạy Tin học cho ngành đào tạo Toán Ứng dụng và Tin học không chuyên cho sinh viên hầu hết các ngành đào tạo trong Trường.

Tầm nhìn: đến năm 2020, Bộ môn Tin học ứng dụng là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học về

Về đào tạo: Đào tạo kỹ sư Công nghệ Thông tin chuyên ngành Tin học ứng dụng có năng lực chuyên môn vững vàng; có phẩm chất chính trị, lòng yêu nước, yêu ngành ngề; có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỹ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong văn minh để phục vụ ngành nghề và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

- Ngoài các kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, người học được trang bị trọn vẹn khối kiến thức cơ sở nền tảng của ngành Công nghệ thông tin. Đặc biệt, chuyên ngành Tin học ứng dụng tập trung phát triển ứng dụng hệ thống thông tin trong lĩnh vực đa ngành. Theo đó, người học có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ thuật và công cụ tin học hiện đại để phát triển các phần mềm chuyên nghiệp; có khả năng phân tích, thiết kế, cài đặt và đánh giá hệ thống thông tin; có khả năng xây dựng, phát triển và quản lý các hệ thống hỗ trợ quyết định, đa phương tiện truyền thông, thương mại điện tử và hành chính điện tử; có khả năng khai thác và vận dụng thế mạnh của các nguyên lý tính toán thông minh để phát triển các trình ứng dụng thông minh, nhằm giải quyết các vấn đề then chốt trong thực tiễn. Bên cạnh đó, sinh viên được trải nghiệm thực tế tại công ty có bộ phận tin học; được cung cấp các kiến thức thực tiễn chuyên sâu thông qua các báo cáo của các chuyên gia tin học trong và ngoài nước.

- Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm chủ được nhiều kỹ thuật và công nghệ then chốt trong tin học; có khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để tin học hóa một cách hiệu quả các vấn đề thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầu tin học hóa của các cơ quan và công ty. Sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức nền tảng để học sau đại học các ngành liên quan đến công nghệ thông tin.

Về nghiên cứu khoa học: Hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn tập trung vào các lĩnh vực chính gồm: Tin học ứng dụng, Hệ thống thông tin, Khai thác kho dữ liệu, Hệ thống hỗ trợ quyết định, Máy học, An toàn và bảo mật hệ thống thông tin, Mô hình hóa mô phỏng, Dự báo, Ảnh viễn thám.

Về hợp tác: Bộ môn chú trọng đến việc hợp tác với các Công ty, Doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin nhằm trao đổi kiến thức, hỗ trợ kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên cũng như tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên. Chúng tôi luôn mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài để trao đổi sinh viên và giảng viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, hợp tác nghiên cứu các vấn đề ứng dụng chuyển giao công nghệ trong nước và các vấn đề khoa học đương đại..

Bộ môn chúng tôi xin hoan nghênh mọi sự hỗ trợ và hợp tác từ các cơ quan, xí nghiệp, các công ty phần mềm trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Quí vị – với tư cách là những người sử dụng lao động do chúng tôi đào tạo – hãy đến với chúng tôi, chia sẻ kinh nghiệm, nêu yêu cầu đào tạo và cùng tham gia trong quá trình đào tạo, đánh giá, kiểm định chất lượng đào tạo. Bộ môn chúng tôi cũng rất trân trọng và sẵn lòng hợp tác với Quý vị trong các hoạt động tư vấn, phát triển phần mềm liên quan đến quản lý, giáo dục, ….

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TS. Nguyễn Nhị Gia Vinh               ThS. Nguyễn Đức Khoa                  ThS. Hồ Văn Tú

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.            Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker