Công đoàn Khoa CNTT&TT

Ban chấp hành Công đoàn khoa CNTT&TT nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 5 thành viên:

  1. Phạm Hữu Tài – Chủ tịch
  2. Trương Thị Thanh Tuyền – Phó Chủ tịch
  3. Thái Minh Tuấn - Ủy viên
  4. Dương Anh Dũng - Ủy viên
  5. Phạm Thị Trúc Phương - Ủy viên

 

Một số hình ảnh hoạt động:

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker