Công đoàn Khoa CNTT&TT

Viết bởi Webmaster on . Posted in Đoàn thể

Công tác tháng 10/2013:

·        Tham gia Hội thao CĐ Trường (từ 6/10/2013 đến 17/11/2013) (http://tu.ctu.edu.vn/?p=360)

·        Vận động công chức-viên chức-người lao động đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hai sau cơn bão số 10 (công văn: http://tu.ctu.edu.vn/?p=405)

·        Tổ chức sinh hoạt ngày Phụ nữ Việt nam (http://tu.ctu.edu.vn/?p=408)

·        Đại biểu khoa đi dự Hội nghị công chức – viên chức Trường ĐH Cần Thơ năm học 2013-2014

·        Chuẩn bị kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11

 


 

  Thông tin về công đoàn – luật VN:

    http://www.congdoanvn.org.vn/

    http://moj.gov.vn/pages/vbpq.aspx

     http://tu.ctu.edu.vn/

    http://thuvienphapluat.vn/

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker