Các đề tài NCKH

Cấp STT Tên đề tài Chủ nhiệm ĐT Đơn vị Bắt đầu Kết thúc
Nhà nước 1 Nghiên cứu xây dựng các hệ thống thông tin hỗ trợ việc phòng chống dịch bệnh cây trồng và thuỷ sản cho vùng kinh tế trọng điểm Ts. Lê Quyết Thắng   01/2009 12/2010
Cấp Bộ 1 Tối ưu hóa mạng giám sát rầy nâu dựa trên các bẫy đèn tự động tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp   2013 2015
Địa phương 1 Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp và công nghiệp nông thôn Ts. Huỳnh Xuân Hiệp
Khoa CNTT&TT
Sở KHCN
 Cần Thơ
5/2010 6/2011
2 Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hành chính phục vụ lãnh đạo cấp huyện, xã Ts. Huỳnh Xuân Hiệp
Khoa CNTT&TT
Sở KHCN
Đồng Tháp
4/2010 9/2011
3 Xây dựng hệ thống thông tin địa lý về kết cấu hạ tầng của Tp. Cần Thơ Ts. Trần Cao Đệ
Khoa CNTT&TT
Sở KHCN
 Cần Thơ
04/2011 10/2011
11/2012
Cấp Trường
 (Cán bộ)
1 Tham quan chi tiết một vài địa điểm của trường đại học Cần Thơ trên không gian 3 chiều bằng giao diện Web Ths. Lâm Thị Ngọc Châu   2009 2010
2 Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm truyền dữ liệu và hiển thị từ xa trên hệ thống mạng không dây và di động Ths. Đoàn Hòa Minh
Khoa CNTT&TT
  01/2010 12/2010
3 Nghiên cứu nhận dạng trích yếu văn bản dạng ảnh scan
(Ts. Trần Cao Đệ, Bộ môn: Công nghệ phần mềm)
(Ts. Trần Cao Đệ, Bộ môn: Công nghệ phần mềm)   01/2011 12/2011
4 Nghiên cứu thiết kế và thực hiện bảng điện tử tương tác Đoàn Hòa Minh   03/2011 12/2011
5 T2012-50; Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống phát hiện sao chép niên luận, luận văn Trương Quốc Định   01/2012 12/2012
6 Hệ thống dự báo năng lực học tập và hỗ trợ sinh viên lựa chọn môn học 001352 - Nguyễn Thái Nghe   04/2013 12/2013
7 Nghiên cứu giải pháp xếp lịch thực hành cho các học phần có thực hành tại Đại học Cần Thơ 001348 - Phạm Nguyên Khang   04/2013 12/2013
8 Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý và chia sẻ thông tin phục vụ công tác cố vấn học tập 001070 - Phan Tấn Tài   04/2013 12/2013
9 Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong cải cách hành chánh tại bộ phận tiếp sinh viên 001318 - Nguyễn Thị Thủy Chung   04/2013 12/2013
10 Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận người dùng cho ứng dụng đăng ký trực tuyến trên nền điện toán đám mây 001124 - Ngô Bá Hùng   04/2013 03/2014
11 Nghiên cứu triển khai ứng dụng CNTT dựa trên nền tảng Moodle trong thi trắc nghiệm Olympic các môn Khoa học chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Đại học Cần Thơ 001794 - Trần Minh Tân   04/2013 10/2013
12 Hệ thống hỗ trợ giữ xe thông minh TS. Nguyễn Thái Nghe   04/2014 12/2014
13 Nghiên cứu mối quan hệ giữa tải và số lượng người tham gia thi trực tuyến trong hệ thống Moodle. TS. Ngô Bá Hùng   04/2014 12/2014
14 Đọc mã vạch trên thẻ bằng điện thoại di động và ứng dụng điểm danh ThS. Đoàn Hòa Minh   04/2014 12/2014
15 Xây dựng phần mềm phát hiện sao chép luận văn tại trường Đại học Cần Thơ  PGS.TS. Trần Cao Đệ   01/2014 12/2014
Cấp Trường
(Sinh viên)
1 Xây dựng website quản lý công tác đoàn vụ Khoa CNTT&TT Trương Kim Phụng
Khoa CNTT&TT
  07/2011 03/2012
2 Xây dựng hệ thống đăng ký môn học và tra cứu thông tin học tập thông qua dịch vụ short message service (sms) Phạm Hoàng Ân
Khoa CNTT&TT
  12/2011 11/2012
3 TSV2012-16; Nghiên cứu cải tiến và nâng cao tính năng bảo mật hệ thống e-learning Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông Phạm Ngọc Quân   06/2012 11/2012
4 TSV2012-17; Xây dựng ứng dụng web quản lý công tác xét điểm rèn luyện Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông Lâm Phan Việt   06/2012 11/2012
5 TSV2013-31; Xây dựng website hỗ trợ tổ chức hội thảo khoa học  - Nguyễn Thanh Rớt    06/2013- 12/2013
6 TSV2013-32; Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập phân tán DIDS cho mạng không dây  - Ngô Trung Hiếu   06/2013- 11/2013
7 Hệ thống hỗ trợ giảng dạy bằng công nghệ nhận dạng cử chỉ Huỳnh Ngọc Thái Anh   06/2014 12/2014
8 Hệ Thống Quản Lý Đề Cương, Luận Văn Cao Học Bùi Cẩm Nhi             06/2014 12/2014
9 Xây dựng hệ thống quản lý công tác văn nghệ tại trường Đại Học Cần Thơ Nguyễn Ngọc Qui             06/2014 12/2014
10 Nghiên cứu xây dựng bran đồ hiện trạng gioa thông với công nghệ điện tóan đám mây cho người dùng thiết bị di động thông minh Biện Công Nhựt Trường   06/2014 12/2014

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker