Ngày hội việc làm cho sinh viên Công nghệ Thông tin năm 2016

Viết bởi Webmaster.

Mục tiêu: Tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, tăng khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên. Trang bị những kỹ năng cần thiết và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Đặt nền móng và từng bước tạo lập mối quan hệ bền vững giữa nhà trường - doanh nghiệp - cơ quan truyền thông trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp có thể lựa chọn được nguồn nhân lực tốt nhất. Là dịp để nhà trường và doanh nghiệp có cơ hội trao đổi thông tin với nhau trong vấn đề đào tạo và nhu cầu nguồn nhân lực.

 Nội dung:

  • Các doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng.
  • Các gian hàng quảng bá giới thiệu về đơn vị, sản phẩm, dịch vụ,...
  • Tư vấn giới thiệu cơ hội du học, đào tạo, thực tập,...
  • Tuyển dụng việc làm part-time và full-time….

Thời gian, địa điểm:

-     Thời gian: Ngày 09/04/2016

-     Địa điểm: Hội trường lớn sảnh Khoa CNTT&TT, Khu II, Trường Đại học Cần Thơ.

Đối tượng: tất cả sinh viên


CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC: Từ 7h30 đến 9h30

Địa điểm: Hội trường Lớn Trường Đại học Cần Thơ

- 7h30 đến 7h55: Đón tiếp đại biểu và SV, trình chiếu Video Clip giới thiệu Ngày hội việc làm, văn nghệ.

- 8h00 đến 9h30: Chương trình khai mạc

+       Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các công ty tham gia

+       Phát biểu khai mạc: đại diện Ban Giám hiệu

+       Phát biểu của Ban Chủ nhiệm Khoa

+       Trao học bổng cho SV

+       Giới thiệu về doanh nghiệp và chương trình hoạt động của doanh nghiệp trong Ngày hội việc làm

+       Cám ơn, tặng hoa các doanh nghiệp tham gia

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI GIAN HÀNG: Từ 9h30  đến 16h30

Địa điểm: Sảnh Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

-   Giới thiệu về doanh nghiệp

-   Thông tin về yêu cầu tuyển dụng

-   Phát và nhận hồ sơ ứng viên

-   Phỏng vấn trực tiếp

-   Tư vấn, định hướng nghề nghiệp

Chương trìnhđịnh hướng nghề nghiệp cho sinh viên CNTT: Từ 14h00 đến 17h00

Địa điểm: Hội Trường II Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

TỌA ĐÀM GIỮA ĐẠI DIỆN KHOA VÀ ĐẠI DIỆN CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA SỰ KIỆN: 14h00

Địa điểm: Hội Trường I Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

 

Đơn vị đồng hành

 


 

CHƯƠNG TRÌNH VÀ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA CÁC CÔNG TY TẠI SỰ KIỆN NGÀY HỘI VIỆC LÀM 09-04-2016

1. FPT SOFTWARE

2. DEK TECHNOLOGIES VIETNAM

3. Renesas Design VietNam

4. CSC Việt Nam

5. TMA Solutions: chương trình làm việc, vị trí tuyển dụng, ngày hội việc làm

6. VNPT Cần Thơ

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker