• Thể lệ

  Bài viết dài tối đa 15 trang giấy A4, theo định dạng. Xem chi tiết thể lệ và hướng dẫn viết bài  tại đây

  Các bài viết sẽ được tuyển chọn, phản biện 2 vòng. Vòng 1, chọn ra các bài đủ điều kiện đăng trong kỷ yếu hội thảo (có chỉ số ISBN). Vòng 2, các bài từ vòng 1 sẽ được phản biện độc lập để chọn đăng trong số chuyên đề của Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, mã số ISSN: 1859-2333

 • Các mốc thời gian

  -    Nộp tóm tắt: 20/08/2017

  -    Nộp bài toàn văn: 01/09/2017

  -   Thông báo chấp nhận: 01/10/2017

  -   Gởi bản hoàn chỉnh: 04/10/2017

  -   Hội thảo: 03/11/2017

Hội thảo toàn quốc về Công nghệ Thông tin & Truyền Thông (CNTT&TT'2017) được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy nghiên cứu khoa học về lĩnh vực CNTT&TT ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng và cả nước nói chung; là dịp để các nhà khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài nước gặp gỡ, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu mới cũng như triển khai công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học và nhà quản lý CNTT&TT có thể đánh giá về tình hình và kết quả tổ chức triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tri thức trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường, biến đổi khí hậu. Đặc biệt, Hội thảo cũng là môi trường để những người làm công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên cao học có điều kiện để trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và tìm kiếm sự hợp tác.

Xem tiếp

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.