Chương trình hội thảo

7h30 - 8h00 Đăng ký tham dự
8h00 Khai mạc hội thảo
Chụp ảnh lưu niệm
8h45 - 9h30 Báo cáo mời (hội trường 2), xem tóm tắt
- Trình bày: GS.TS Nguyễn Thanh Thủy - Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội
- Chair: PGS.TS. Trần Cao Đệ
9h30 -10h00 Giải lao
  Hội trường 1 Hội trường 2 Hội trường 3
10h00 - 11h00 Tiểu ban 1: AI, Data Mining, Machine Learning
Chair: PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe
Tiểu ban 2: Image processing, Pattern Recognition, Computer Vision
Chair: PGS.TS. Trần Cao Đệ
Tiểu ban 3: Information Systems, IoT, and Others
Chair: TS. Phạm Nguyên Khang
PHÂN LOẠI NHẠC VIỆT NAM THEO THỂ LOẠI DỰA TRÊN ÂM SẮC VÀ NHỊP ĐIỆU. Phan Anh Cang, Nguyễn Thị Kim Khánh, Phan Thượng Cang ỨNG DỤNG KỸ THUẬT THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG HÀNH VI CỦA KHÁCH HÀNG TRONG SIÊU THỊ
Trần Thị Hồng Ân, Phạm Nguyên Khang, Trần Minh Tân
XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ GIẢI TOÁN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH TRÊN CƠ SỞ TRI THỨC GỒM CÁC MIỀN TRI THỨC PHỐI HỢP
Nguyễn Đình Hiển, Đỗ Văn Nhơn, Phạm Thi Vương
ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT GOM NHÓM DỮ LIỆU ĐỂ NHẬN DIỆN SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA CÁC GIỐNG LÚA
Lưu Tiến Đạo, Âu Tấn Tài, Vũ Anh Pháp và Trần Nguyễn Minh Thư
TÌM KIẾM ẢNH THEO NỘI DUNG VÀ NGỮ NGHĨA
Lư Minh Phúc và Trần Công Án
MỘT GIẢI PHÁP GIÁM SÁT VỊ TRÍ VÀ QUẢN LÝ VÙNG AN TOÀN cho TRẺ EM VỚI DỊCH VỤ WEB KIỂU REST
Nguyễn Ngọc Mỹ và Phan Minh Tiễn
GIẢI THUẬT ƯỚC LƯỢNG SỐ CỤM DỮ LIỆU CẢI TIẾN CHO TẬP DỮ LIỆU LỚN
Dương Văn Hiếu, Trần Huy Long, Phạm Ngọc Giàu
TỰ ĐỘNG NHẬN DẠNG MỘT SỐ LOẠI SÂU BỆNH TRÊN LÁ BƯỞI SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ẢNH
Nguyễn Minh Triết, Trương Quốc Bảo và Trương Quốc Định
HƯỚNG ĐẾN MỘT HỆ THỐNG TRI THỨC DỮ LIỆU LỚN TRONG CHẨN ĐOÁN XUẤT HUYẾT NÃO
Lê Thị Hoàng Yến, Phan Thượng Cang và Phan Anh Cang
11h00 - 13h30 Ăn trưa tại Hội thảo
  Hội trường 1 Hội trường 2 Hội trường 3
  Tiểu ban 1: AI, Data Mining, Machine Learning
Chair: TS. Nguyễn Nhị Gia Vinh
Tiểu ban 2: Image processing, PR, CV
Chair: TS. Trương Quốc Định
Tiểu ban 3: IS, IoT, and Others
Chair: TS. Phan Anh Cang
13h30- 14h50 KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN TỪ DỮ LIỆU GIAO DỊCH VỚI NHIỀU NGƯỠNG PHỔ BIẾN TỐI THIỂU TRÊN BỘ XỬ LÝ ĐA NHÂN
Phan Thành Huấn, Lê Hoài Bắc
GÁN NHÃN TỪ LOẠI TIẾNG VIỆT TỪ NGỮ LIỆU SONG NGỮ ANH - VIỆT
Đỗ Đức Hào, Lâm Quang Tường, Trần Duy Thước, Đinh Điền
HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN, ỨNG DỤNG TRONG NHÀ KÍNH
Cao Hoàng Tiến, Sử Kim Anh và Nguyễn Duy Cần
Rời Rạc Hóa Các Thuộc Tính Trong Bài Toán Nhận Dạng Nhiều Lớp. Đỗ Thị Bích Lệ, Hứa Thị Ngọc Nga, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Tiến Đạt TÓM TẮT VĂN BẢN TIẾNG VIỆT TỰ ĐỘNG VỚI MÔ HÌNH SEQUENCE-TO-SEQUENCE
Lâm Quang Tường, Phạm Thế Phi, Đỗ Đức Hào
ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ VÀ CHUỖI MARKOV TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG VÀ DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI
Phan Hoàng Vũ, Phạm Thanh Vũ, Trần Cẩm Tú và Võ Quang Minh
XÂY DỰNG TRÒ CHƠI TIC-TAC-TOE VỚI NGƯỜI ĐẤU VỚI MÁY TRONG PHIÊN BẢN THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG
Lê Minh Hưng và Phạm Nguyên Khang
NGHIÊN CỨU NHẬN DẠNG ĐIỂM SỐ VIẾT TAY CÓ PHẦN THẬP PHÂN
Võ Ngọc Lợi, Trần Cao Đệ
ỨNG DỤNG GIS và MẠNG NƠRON NHÂN TẠO TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG HIỂN THỊ VÀ DỰ BÁO Ô NHIỄM NƯỚC MẶT
Đặng Mỹ Hạnh, Nguyễn Hiếu Trung, và Nguyễn Thái Nghe
SỬ DỤNG THÔNG TIN LỚP KẾT HỢP VỚI CENTROID TRONG VIỆC DÒ TÌM NHỮNG BÁO CÁO LỖI TRÙNG NHAU
Nhan Minh Phúc, Nguyễn Hoàng Duy Thiện
ỨNG DỤNG CÁC KỸ THUẬT TÌM KIẾM THÔNG TIN CHO BÀI TOÁN KIỂM TRA SAO CHÉP LUẬN VĂN
Trần Thị Thúy, Trần Thị Ngọc Thảo và Trương Quốc Định
XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ GHI NHẬT KÝ VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC TÔM CÀNG XANH THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP
Trương Thị Diễm, Huỳnh Phước Hải và Nguyễn Văn Hòa
14h50 - 15h15: Giải lao
  Tiểu ban 1: AI, Data Mining, Machine Learning
Chair: TS. Nguyễn Văn Hòa
Tiểu ban 2: Image processing, PR, CV
Chair: TS. Phạm Thế Phi
Tiểu ban 3: IS, IoT, and Others
Chair: TS. Trần Công Án
15h15 - 16h35 TƯ VẤN LAI GHÉP DỰA TRÊN CÁC ĐỘ ĐO HÀM Ý THỐNG KÊ
Phan Phương Lan, Huỳnh Hữu Hưng và Huỳnh Xuân Hiệp
MÔ PHỎNG MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC CỦA ROBOT DÂY TRÊN MẶT PHẲNG
Trần Thiện Trường, Nguyễn Văn Ngọc Minh, Đỗ Minh Nhựt, Nguyễn Hữu Cường
CẢI TIẾN GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHẰM ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ CHO DỰ ÁN PHẦN MỀM DỰA TRÊN MÔ HÌNH COCOMO-I&II. Nguyễn Thế Hữu, Đinh Thị Mận, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Lê Hữu Hà, Văn Thế Thành
PHÂN RÃ MA TRẬN VỚI YẾU TỐ THỜI GIAN TRONG HỆ THỐNG GỢI Ý
Lê Ngọc Quyền, Nguyễn Hữu Hòa, và Nguyễn Thái Nghe
PHÁT HIỆN TÉ NGÃ CHO NGƯỜI CAO TUỔI BẰNG GIA TỐC KẾ VÀ MÔ HÌNH HỌC SÂU LONG SHORT-TERM MEMORY. Trần Công Án, Lữ Minh Phúc, Đỗ Thanh Đức, Ngô Bá Hùng, Lê Đình Chiến, Phạm Thị Xuân Diễm, Sơn Búp Pha và Nguyễn Hữu Vân Long CÁC MÔ HÌNH E-LEARNING HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC
Trần Thanh Điện,   Nguyễn Thái Nghe
LỰA CHỌN MÔ HÌNH VÀ THAM SỐ CHO BÀI TOÁN TƯ VẤN LỌC CỘNG TÁC DỰA TRÊN ĐỒ THỊ ĐÁNH GIÁ
Phan Quốc Nghĩa, Đặng Hoài Phương và Huỳnh Xuân Hiệp
NHẬN DẠNG HÀNH VI CỦA BÒ SỬ DỤNG GIA TỐC KẾ VÀ GIẢI THUẬT MÁY HỌC RỪNG NGẪU NHIÊN
Lê Đình Chiến, Lê Văn Lâm và Trần Công Án
NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH PHƯƠNG TRÌNH CẤU TRÚC (SEM) VÀ XÂY DỰNG HỆ TƯ VẤN KHÁCH HÀNG ĐẶT MUA VÉ MÁY BAY
Phạm Ngọc Giàu
ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT GỢI Ý DỰA TRÊN NỘI DUNG HỖ TRỢ NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN. Trần Nguyễn Minh Thư, Nguyễn Thị Thanh Lan, Nguyễn Hoàng Mẫn XÂY DỰNG ONTOLOGY TỰ ĐỘNG TỪ BẢNG CHÚ GIẢI
Tống Thị Ngọc Mai, Trần Công Án
LỰA CHỌN NỀN TẢNG PHẦN MỀM NGUỒN MỞ XÂY DỰNG TRỤC TÍCH HỢP ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ
Nguyễn Hữu Vân Long, Nguyễn Thế Anh, Trương Hoàng Nguyên, Lý Minh Phương, Trần Công Án và Ngô Bá Hùng
17h30: Tiệc tối (địa điểm sẽ thông báo sau)
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.