Cách đăng ký tham dự hội thảo

Mỗi bài báo phải có ít nhất 01 tác giả đăng ký và nộp lệ phí.

Đăng ký tại:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjo7QUHO54s4yKdE6Zk6X3T4xGiOvdUiQeLw6y1NGG8nNyIA/viewform

Nộp lệ phí (1.000.000 đồng/bài nếu đã được chấp nhận đăng trong Tạp chí;  500.000 đồng/bài nếu đã được chấp nhận đăng trong kỷ yếu) bằng hình thức chuyển khoản
- Tên tài khoản giao dịch: Trường Đại học Cần Thơ – DAK
- Số tài khoản: 1800 20 121 3545
- Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cần Thơ
- Nội dung: Lệ phí HTCNTT 2017 (ID:.., Tên người tham dự)

Thời hạn để đăng ký và nộp phí đến hết ngày 06/10/2017.

Thông tin liên hệ: Ban thư ký hội thảo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

 


* Đối với người tham dự không phải là tác giả của các bài báo, thì có thể đăng ký tham dự tại đây. Thông tin ID ghi là 0, lệ phí 500.000đ (có thể nộp lệ phí lúc tham dự hội thảo hoặc chuyển khoản trước).

 


Thể lệ bài viết

Bài viết dài tối đa 8 trang giấy A4 theo mẫu

Các bài viết sẽ được tuyển chọn, phản biện 2 vòng. Vòng 1, chọn ra các bài đủ điều kiện đăng trong kỷ yếu hội thảo (có chỉ số ISBN). Vòng 2, các bài từ vòng 1 sẽ được phản biện độc lập để chọn đăng trong số chuyên đề của Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, mã số ISSN: 1859-2333.

Link gửi bài viết
 
Nộp file pdf qua hệ thống tại đây
 


 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.