HỘI THẢO TOÀN QUỐC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2017

Mục tiêu

Bên cạnh việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học về lĩnh vực CNTT&TT ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung, hội thảo còn là:

-      Diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài nước gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm, những kết quả nghiên cứu mới nhất của mình về công nghệ thông tin và truyền thông.

-      Môi trường để những người làm công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học có điều kiện để trao đổi, tìm kiếm sự tài trợ hợp tác.

-      Dịp để đánh giá về tình hình và kết quả tổ chức triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tri thức trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường, biến đổi khí hậu.

-      Cơ hội định hình các hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tri thức trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Các chủ đề

-     Công nghệ tri thức

-     Công nghệ đa phương tiện

-     Các công nghệ tính toán hiệu năng cao

-     Khai phá dữ liệu và máy học

-     Mô hình hóa, mô phỏng

-     Xử lý ngôn ngữ

-     Nhận dạng và Xử lý ảnh

-     An ninh mạng

-     Điện toán đám mây

-     Công nghệ phần mềm

-     Các hệ thống thông minh và hệ thống hỗ trợ quyết định

-     Giáo dục điện tử, đào tạo từ xa

-     Ứng dụng CNTT&TT trong giải quyết các vấn đề cấp thiết như biến đổi khí hậu, môi trường,..

 

Các mốc thời gian

-       Hạn cuối nộp tóm tắt: 15/09/2017

-       Hạn cuối nộp bài toàn văn: 15/09/2017

-       Thông báo chấp nhận báo cáo: 01/10/2017

-       Hạn cuối đóng lệ phí tham dự (dành cho tác giả có bài): 18/10/2017

-       Thời gian hội thảo: ngày 03/11/2017 (thứ sáu)

 


Thể lệ bài viết

Bài viết dài tối đa 15 trang giấy A4, theo định dạng. Xem chi tiết thể lệ và hướng dẫn viết bài tại địa chỉ: sj.ctu.edu.vn

Các bài viết sẽ được tuyển chọn, phản biện 2 vòng. Vòng 1, chọn ra các bài đủ điều kiện đăng trong kỷ yếu hội thảo (có chỉ số ISBN). Vòng 2, các bài từ vòng 1 sẽ được phản biện độc lập để chọn đăng trong số chuyên đề của Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, mã số ISSN: 1859-2333.

 

 Ban chỉ đạo

Trưởng ban

 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn

Hiệu trưởng Trường ĐHCT

Thành viên

 

PGS. TS. Lê Việt Dũng

Phó Hiệu trưởng, Trường ĐHCT

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương

Phó Hiệu trưởng, Trường ĐHCT

PGS.TS. Trần Cao Đệ

Trưởng Khoa CNTT&TT, Trường ĐHCT

 

 

Ban tổ chức

Trưởng ban

PGS.TS. Trần Cao Đệ                           Khoa CNTT&TT, Trường ĐHCT

Phó ban

PGS. TS. Lê Văn Khoa                          Phòng Quản lý Khoa học, Trường ĐHCT

PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp                   Khoa CNTT&TT, ĐHCT (thường trực)

Thành viên

PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi           Phòng Quản lý Khoa học, Trường ĐHCT

TS. Ngô Bá Hùng                                   Khoa CNTT&TT, Trường ĐHCT

TS. Nguyễn Hữu Hòa                            Khoa CNTT&TT, Trường ĐHCT

ThS. Trần Thanh Điện                            Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng, Trường ĐHCT

 


 

Ban chương trình

Trưởng ban

PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe                  Trường ĐH Cần Thơ

Phó ban

TS. Phạm Nguyên Khang                      Trường ĐH Cần Thơ

TS. Phạm Thế Phi                                  Trường ĐH Cần Thơ

Thành viên (sẽ được cập nhật)

TS. Nguyễn Thị Thu An                                                      Trường ĐH Cần Thơ

TS. Trần Công Án                                                               Trường ĐH Cần Thơ

PGS.TS Lê Tuấn Anh                                                          Trường ĐH Thủ Dầu Một

TS. Trương Quốc Bảo                                                         Trường ĐH Cần Thơ

PGS.TS Võ Đình Bảy                                                          Trường ĐH Công Nghệ TP.HCM

TS. Phan Anh Cang                                                             Trường CĐ KT-TC Vĩnh Long

TS. Phan Thượng Cang                                                      Trường ĐH Cần Thơ

TS. Lương Vinh Quốc Danh                                                Trường ĐH Cần Thơ

TS. Phạm Thị Ngọc Diễm                                                    Trường ĐH Cần Thơ

TS. Nguyễn Đức Dũng                                                        Viện CNTT, Viện Hàn lâm Khoa học VN

TS. Lưu Tiến Đạo                                                                Trường ĐH Cần Thơ

PGS.TS. Trần Cao Đệ                                                         Trường ĐH Cần Thơ

TS. Trần Thanh Điền                                                           Trường ĐH Cần Thơ

TS. Trương Quốc Định                                                       Trường ĐH Cần Thơ

PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp                                                 Trường ĐH Cần Thơ

TS. Dương Văn Hiếu                                                           Trường ĐH Tiền Giang

TS. Nguyễn Hữu Hoà                                                          Trường ĐH Cần Thơ

TS. Nguyễn Văn Hoà                                                           Trường ĐH An Giang

TS. Ngô Bá Hùng                                                                Trường ĐH Cần Thơ

TS. Lâm Nhựt Khang                                                           Trường ĐH Cần Thơ

TS. Lê Văn Lâm                                                                   Trường ĐH Cần Thơ

PGS.TS. Trần Văn Lăng                                                      Viện Cơ học và tin học ứng dụng

PGS.TS. Võ Quang Minh                                                    Trường ĐH Cần Thơ

PGS.TS. Đỗ Thanh Nghị                                                     Trường ĐH Cần Thơ

TS. Đoàn Thanh Nghị                                                          Trường ĐH An Giang

PGS.TS. Lý Quốc Ngọc                                                      Trường ĐH KHTN, ĐHQG TPHCM

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn                                                 Trường ĐH Cần Thơ

TS. Nguyễn Hồng Quang                                                    IFI Hà Nội

TS. Trần Minh Quang                                                          Trường ĐH BK, ĐHQG TPHCM

TS. Trương Minh Nhật Quang                                             Trường ĐH KT-CN Cần Thơ

TS. Trương Minh Thái                                                         Trường ĐH Cần Thơ

TS. Lê Quyết Thắng                                                            Trường ĐH Cần Thơ

PGS.TS. Quản Thành Thơ                                                  Trường ĐH KHTN, ĐHQG TPHCM

PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc                                               Trường ĐH KHTN,ĐHQG TPHCM

GS.TS. Nguyễn Thanh Thuỷ                                               Trường ĐH Công Nghệ, ĐHQG HN

TS. Trần Nguyễn Minh Thư                                                Trường ĐH Cần Thơ

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung                                              Trường ĐH Cần Thơ

TS. Lê Thanh Vân                                                               Trường ĐH BK, ĐHQG TPHCM

TS. Trương Xuân Việt                                                         Trường ĐH Cần Thơ

TS. Hồ Tường Vinh                                                             IFI Hà Nội

TS. Nguyễn Nhị Gia Vinh                                                    Trường ĐH Cần Thơ


 

 Ban thư ký

Trưởng ban

TS. Trần Công Án                                  Khoa CNTT&TT, Trường ĐHCT

Thành viên

ThS. Nguyễn Ngọc Mỹ                          Khoa CNTT&TT, Trường ĐHCT

ThS. Bùi Võ Quốc Bảo                           Khoa CNTT&TT, Trường ĐHCT

 

Ban xuất bản:

Trưởng ban

Ths. Trần Thanh Điện                             Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng, Trường ĐHCT

Phó ban

TS. Trần Việt Châu                                 Khoa CNTT&TT, Trường ĐHCT

Thành viên

Ths. Trần Văn Hoàng                             Khoa CNTT&TT, Trường ĐHCT

 

 

Ban kỹ thuật

Trưởng ban:

Ths. Phạm Thị Trúc Phương                 Khoa CNTT&TT, Trường ĐHCT

Thành viên

Ths. Huỳnh Tuấn Hảo                           Khoa CNTT&TT, Trường ĐHCT

Ks. Nguyễn Thành Tuấn                        Khoa CNTT&TT, Trường ĐHCT

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.